• Địa chỉ: Khu công nghiệp La Phù, Hoài Đức , Hà Nội
  • Hotline: 09440099999

Dự án hoàn thành

Đại học RMIT - 251 Kim Mã

Địa chỉ: 251 Kim Mã Hoàn thành – Năm 2010 Cung cấp và lắp đặt– Nội thất Cung cấp và lắp đặt – Cửa thường và cửa trượt.   Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam là cở sở chính tại Châu Á của Đại học RMIT, Melbourne, Úc.