• Địa chỉ: Khu công nghiệp La Phù, Hoài Đức , Hà Nội
  • Hotline: 09440099999